Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2013

gingerkitty
9869 b0cb 500
Reposted fromCurumo Curumo viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

February 26 2013

gingerkitty
Niech ktoś zaopiekuje się mną i moim życiem, chociaż na trochę. A ja sobie odpocznę,  dobrze? 

February 19 2013

gingerkitty
9835 5fc4 500
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viafelly felly
gingerkitty
w życiu spotykamy wielu ludzi. każdy z nich jest inny, ale oczekuje jednego - pragnie być zauważony, zaakceptowany i ważny dla kogoś.
Reposted fromlabellavita labellavita viafelly felly

February 18 2013

gingerkitty
gingerkitty
Spójrz na mnie, chociaż jeszcze raz, proszę...
Choć przez sekundę zainteresuj się moim losem
— HuczuHucz
gingerkitty
2057 9a74
Reposted fromcalifornia-love california-love
gingerkitty

February 17 2013

gingerkitty
0309 e17d
Reposted fromcalifornia-love california-love
gingerkitty
0574 aa2e
Reposted fromcalifornia-love california-love
gingerkitty
3396 0aa2
Reposted fromspontaniczna spontaniczna vianaska naska
gingerkitty
-Co robisz?
-Eliksir szczęścia
-Po polsku?
-Wóda z sokiem
Reposted fromzenibyja zenibyja vianaska naska
gingerkitty
7917 4b41
Reposted fromthegirl thegirl viainvissiblee invissiblee
gingerkitty
Ludzie często w nocy mają zupełnie inne emocje niż rano. Nie mówiąc o postanowieniach. 
— J.L.Wiśniewski "Los powtórzony"
Reposted fromvertige vertige viainvissiblee invissiblee
gingerkitty
1920 5bad
Reposted frommarysieja marysieja viafelly felly
gingerkitty
8766 1d37
Reposted fromzyggie zyggie viafelly felly
gingerkitty

Więcej wiary. A jeśli to nie pomoże - więcej drinków.

— polej
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viainvissiblee invissiblee
gingerkitty
2413 1a79
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vianaska naska
gingerkitty
Nadzieja to najgorsze skurwysyństwo jakie wylazło z puszki Pandory.
— Stephen King
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw vianaska naska

February 15 2013

gingerkitty
Play fullscreen
You've built your wall so high
That no one could climb it
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl